Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Autokoodarit Kuopio c/o

Kuopion kenkä-ja avainapu oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU TIETOSUOJA-ASETUS (EU) 2016/679 mukainen seloste käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy

Yhteystiedot:
Puijonkatu 19
70100 Kuopio

045 3111 932

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy / Kari Keinänen
Puijonkatu 19
70100 Kuopio
045 3111 932
kari.keinanen@avainapu.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy / Kari Keinänen
Puijonkatu 19
70100 Kuopio
045 3111 932
kari.keinanen@avainapu.fi

2. Rekisterin nimi

Kuopion Kenkä- ja avainapu Oy:n asiakastietorekisteri ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy käyttää antamiasi henkilötietoja tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Asiakasrekisterin tarkoituksena on omien asiakassuhteiden hoitaminen, asiakasmarkkinointi, asiakasostojen seuranta ja sitä kautta oman liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot:

  • itsesi vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot
  • etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, sukupuoli
  • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä:

  • omissa myyntikanavissa tehdyt ostokset tai huoltokäynnit: ostopaikka ja –päivä, ostetut tuotteet hintatietoineen, ostosten loppusumma, maksutapa, huoltokäyntitiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai Kuopion Kenkä- ja avainapu Oy:n toimipisteessä vieraillessasi. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Esimerkiksi: Trafi, fonecta.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, poislukien Posti Oy ja DHL tai vastaavat kuljetuspalveluiden tuottajat, tavaroiden kuljetuspalveluiden yhteydessä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietosi suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy takaa, ettei sille annettuja henkilötietoja käytetä väärin, tuhota perusteetta, väärennetä tai muuten manipuloida, ja että tiedot eivät joudu asiattomien henkilöiden käsiin eikä niitä ilman erillistä lupaa julkaista.

8. Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin. Voit halutessasi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallasi pyynnöllä, joka toimitetaan sähköpostitse Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy:lle  (kari.keinanen@avainapu.fi) tai henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti pyydettäessä sinulla on oltava mukana kuvallinen henkilötodistus. Jos asiakastiedoissasi on virheitä, voit esittää Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy:lle pyynnön virheen korjaamiseksi.

9. Tietojen säilytysaika

Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy pitää tarkasti huolta henkilötietojesi suojasta. Siksi asiakastietoja, jotka kerätään, käsitellään tarkasti Suomen lakien mukaisesti. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan. Tietosi poistetaan rekisteristämme heti, kun niiden käsittely ei enää tarkoituksen kannalta tarpeellista tai kun asiakassuhde katsotaan päättyneeksi.

Jos haluat kysyä tai kommentoida jotain Kuopion Kenkä-ja avainapu Oy:n internetsivuston tietoturvasta, ota yhteys tietosuojavastaavaamme.